Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av följande funktioner, vilka innehas av nedan personer.

Daniel Warence
Ordförande
076-540 77 75
Svante Tonring
Kassör
070-322 13 31
Johnas Nordin
Sekreterare
073-950 21 27
Grzesikek Wajda
Materialförvaltare
070-455 68 80
Johan Ploom
Hamnkapten
073-078 80 75
Lars Hamberg &
Anders Dahlström,
Suppleanter